Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Föreningen för familjecentralers främjande FFFF

I Linköping kunde vi med sol och vårvärme hälsa 1 100 engagerade deltagare välkomna till 2018 år nationella familjecentralskonferens, med temat Det goda livet – Om jämlik hälsa. Temat är angeläget. Även om folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet, så ökar hälsoklyftorna.

Familjecentraler har en viktig uppgift att fylla i det arbete som krävs för att motverka denna negativa utveckling. Genom sitt hälsofrämjande, generella samt tidigt förebyggande och stödjande arbete riktat till föräldrar och barn, finns goda möjligheter att nå dem som mest behöver det. Konferensen arrangerades av Föreningen för familjecentralers främjande i samarbete med Linköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland.

Region Östergötland har under många år arbetat på ett strukturerat sätt för att minska ojämlikheten i hälsa regionalt. Utifrån den så kallade Östgötakommissionens rekommendationer, arbetar man långsiktigt för att bidra till ett samhälle som ger människor tilltro till den egna förmågan, tillit till andra, hopp och framtidstro. Östgötakommissionens arbete har även varit en av utgångspunkterna för den proposition som Regeringen lade fram till Riksdagen i maj 2018, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.

Under två intensiva konferensdagar fick deltagarna på olika sätt ta del av hur vi kan arbeta för att minska de sociala skillnaderna i hälsa. Årskonferenserna skapar stora möjligheter  att knyta nya sociala och professionella  band och att lära av varandras verksamheter. Vi hoppas det vi fick till oss under dessa dagar ska komma till användning som underlag i det fortsatta arbetet ute på familjecentralerna i Sverige.

East Sweden Convention Bureau var mycket tillmötesgående och behjälpliga under ansökan och planering av konferensen. Det är mycket deras förtjänst att konferensen 2018 hamnade i Linköping.

Verksamhetschef på Barnhälsovårdsenheten Landstinget i Östergötland

Se fler referenser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning

Boka ett förutsättningslöst möte!

Sedan starten 2012 har East Sweden Convention Bureau kostnadsfritt hjälpt till med fler än hundra större och mindre möten, konferenser och kongresser i regionen. Kontakta oss gärna om du vill veta vad vi kan göra för dig och din organisation.

Följande fält är obligatoriskt

Please fill out

För att vi ska kunna behandla din kontaktförfrågan behöver du godkänna vår integritetspolicy.