Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Legacy och impact – vi reder ut begreppen

En konferens är inte över bara för att sista punkten på agendan avslutats. En välplanerad konferens kan fortsätta skapa samhällsnytta på både lång och kort sikt, och två ord man hör allt oftare är ”legacy” och ”impact”.

Vi reder ut begreppen och hjälper dig att skapa möten som ger långsiktiga och varaktiga effekter.

Vad betyder impact och legacy?

Legacy (bestående värde) handlar om att skapa ett bestående värde, något som fortsätter att påverka såväl individer som samhälle under lång tid.

Impact (kort-/långsiktig effekt) är den mätbara effekt som en konferens har på deltagarna och samhället i stort. Det kan gälla allt från kunskapsspridning och nätverksbyggande till förändring av attityder och beteenden.

Ett konkret exempel som gör det lite enklare:

A) ”En ny cykelväg byggdes i staden.” Detta handlar om legacy, ett bestående värde.

B) ”Säkerheten för cyklisterna förbättrades.” Detta handlar om impact, en förändring över tid.

Vad är nyttan med legacy och impact?

Att aktivt arbeta för att generera legacy och impact skapar fördelar på många olika nivåer.

Fördelar för din organisation/ditt företag:

• En välplanerad konferens som strävar efter att skapa legacy och impact stärker ert varumärke.

• Genom att ge deltagarna en meningsfull och minnesvärd upplevelse lägger ni grund för lojalitet och långvariga relationer.

• Konferenser som genererar legacy ger långvarig positiv exponering, vilket kan attrahera partners, sponsorer och andra intressenter.

Fördelar för forskningsområdet/branschen:

• Legacy-konferenser skapar en plattform för intensivt kunskapsutbyte och stimulerar till innovationsarbete.

• Nätverksstrukturen som bildas ökar samarbetsmöjligheterna och kan bidra till gemensam forskning och utveckling.

• Legacy och impact-fokuserade konferenser driver branschen framåt och sätter ofta en hög standard för såväl kvalitet som innehåll.

Fördelar för samhället i stort:

• Legacy-konferenser bidrar till spridning av kunskap, vilket i sin tur kan öka både medvetenhet och förståelse för aktuella ämnen och forskningsområden.

• En legacy-konferens kan även ha en social påverkan och bidra till ökad mångfald och inkludering.

• Genom att väga in värddestinationens lokala behov kan konferensen skapa ökad samhällsnytta på plats.

”I Sverige är ’legacy’ och ’impact’ relativt nya termer…

…men i många länder har man jobbat med begreppen under en längre tid och sett de långsiktigt positiva effekter som möten kan generera. Med rätt strategiska tänk och planering kan vi se till att din konferens skapar många positiva ringar på vattnet långt efter att mötet avslutats.”
Jenny Ökvist Irwin

3 konkreta tips för att skapa legacy och impact

1. Definiera tydliga mål för konferensen, både på kort och lång sikt.

2. Skapa delaktighet och samarbete. Engagera deltagarna före, under och efter själva mötet genom interaktiva övningar, diskussioner och nätverksträffar.

3. Använd smarta tekniska lösningar. Med livestreaming och interaktiva plattformar ökar konferensens räckvidd och därmed dess långsiktiga påverkan.

Så kan vi hjälpa dig

På East Sweden Convention Bureau har vi stor erfarenhet av att arrangera möten, konferenser och kongresser och vi vet vad som krävs för att skapa långsiktiga och varaktiga effekter. Vi hjälper dig från start till mål.

Analys och målsättning

Tillsammans definierar vi nuläget och formulerar tydliga mål. För att projektet ska bli riktigt framgångsrikt är det viktigt att arrangörens vision stämmer överens med värddestinationens specifika behov och utmaningar.

Planering och genomförande

Vi stödjer er interna planeringsgrupp. Våra medarbetare bidrar med konkreta råd kring hur ni skapar delaktighet under, före och efter mötet och hur ni når rejäl räckvidd.

Utvärdering och spridning

Vi hjälper dig att utvärdera resultatet, både på kort och lång sikt. Långsiktiga samhällseffekter kan vara svåra att mäta och därför är det extra viktigt med kontinuerlig uppföljning.

Boka ett förutsättningslöst möte!

Sedan starten 2012 har East Sweden Convention Bureau kostnadsfritt hjälpt till med fler än hundra större och mindre möten, konferenser och kongresser i regionen. Kontakta oss gärna om du vill veta vad vi kan göra för dig och din organisation.

Följande fält är obligatoriskt

Please fill out

För att vi ska kunna behandla din kontaktförfrågan behöver du godkänna vår integritetspolicy.